Korita in slap Driselpoha

(Waterfall and evorsion chanells of Driselpoh)

OPIS (Description)

Baška grapa, ta odmaknjeni biser Slovenije, je soteska med spodnjebohinjskimi hribi in Poreznom, dodatno utesnjen še s cesto, železnico in reko Bačo. Znan je po vodah, ki po številnih soteskah tvorijo slapove in najlažje med njimi je dostopen slap v soteski potoka Driselpoh, zanimiv po celotni svoji okolici. Takoj pri vstopu v sotesko se nahajajo manjše klavže oziroma umetni jez, ker so ga bolj kot za pomoč pri spravilu lesa potrebovali za zajezitev vodnega toka. Erozijska moč Driselpoha (in vseh voda v Baški grapi!) je zaradi velikega naklona in kratkih razdalj (na slabih 500 metrih razdalje od bližnjih vršacev do korita Driselpoha je 350 metrov višinske razlike!) velika in naša pot se zato takojci zoži v kanjon, izdolbljen v nagubanem apnencu, ki pa se v kratkem konča in nam razpre pot v sotesko Driselpoha, ki ni širša od 50 metrov in daljša od kilometra in pol. Na poti nizdol z okoliških višin padajo majhni potočki, tekoči po naravnih koritih, narejenih v skladih nagubanega, mehkega volčanskega apnenca, ki je posebnost celotnega območja, in se v kaskadah stekajo v Driselpoh, ki si utira pot v nižino po mehki kamenini s pomočjo slapičev, povprečno visokih od 1 do 2 metrov. Na koncu soteske, v zatrepu, 500 metrov naprej od domačije Driželpohar, je driselpoški slap, visok 8 metrov, padajoč v večji tolmun, obdan z dveh strani s skladi. Soteska je znana tudi po rastlini, ki raste zgolj na majhnem območju med Baško grapo in Poreznom: kratkodlakava popkoresa ali Moehringia villosa, odkrita konec 18. stoletja (eno nahajališče je takoj pri vstopu v sotesko, na spodaj omenjeni previsni steni).

(This is a very beautifull and amazing ravine. At the end of ravine Driselpoh is a waterfall. Its height is 8 meters.)

DOSTOP (Access)

Z magistralne ceste Idrija - Tolmin zavijemo v Bači pri Modreju v Baško grapo, kjer se približno 1 kilometer naprej od zaselka Kuk (ali pa približno 3 kilometre naprej od železniške postaje Huda južna) začnejo korita Driselpoha. Vstop v korita lahko spoznate po bližnji široki in 15 metrov visoki previsni steni (na levi strani) in nižje ležečih klavžah (na desni strani).

(At Bača pri Modreju turn right from the main road Idrija - Tolmin and to the village Kuk. After 1 kilometer there's entrance into ravine Driselpoh on a left side of the road. Entrance is recognisable by 15 meters tall wall and a dam. The ravine is cca 1,5 kilometer long. Just follow the creek upstream.)

Klavže pri vhodu v sotesko (Foto: Boris)

Vhod v sotesko: čisto pravi kanjon! (Foto: Boris)

Slapič; dobro so vidne oblike kamenine (Foto: Boris)

Korito, vrezano v sklade apnenca (Foto: Boris)

Slap Driselpoha (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)