Slapovi na Gačniku

Waterfalls on Gačnik

OPIS (Description)

Dolina potoka Gačnik je ena izmed, s slapovi, najbolj bogatih sotesk na Slovenskem: na razdalji približno 4,5 kilometra in višinski razliki približno 500 metrov najdemo vsaj 11 večjih slapov. Zaradi strmega terena, skalnih previsov in, vsled velike količine vsenaokrog pritekajoče mokrote, drčljivega terena je dostop do večine slapov razmeroma težak: lotiti se jih je treba z dveh različnih koncev. Zgornji slapovi: pri kmetiji Brdar se usmerimo v smeri table in ob levem bregu potoka navzgor do konca kotanje in prvega, tristopenjskega slapu, višine 17 metrov, ki se nahaja pod kmetijo Gačnik. Le 100 metrov nižje se pod kmetijo Brdar nahajata še dva slapova. Drugi slap je dvostopenjski, višine 14 metrov. v prvi stopnji je pobočje slapu podprto z bruni, da pesek ne bi napolnil zgornjega tolmuna. V zgornji stopnji deli slap na dva dela velika stena, okoli katere najde voda pot v dveh različno širokih curkih in se preko kadi nekje na polovici poti spusti v spodnji tolmun. Takoj nižje je tretji slap, spet dvostopenjski, višine 12 metrov. Ob njem je poslopje opuščene majhne hidrocentrale, ki je nekdaj služila domačinom. Pot nam zapre velika skalna stena in vrniti se moramo do kmetije Brdar. Približno 100 metrov od kmetije je na desni odcep na kolovoz. Po njem se spustimo skozi gozd in po 10 minutah pridemo do potoka. Naprej sledimo levemu bregu potoka in ko po kakih 15 minutah hoje opazimo 3 skočnike, višine od 1 do 2 metrov, je trenutek pravi, da se spustimo do četrtega slapu pod Stržnikarjevim vrhom, višine 4 metre, padajočega v dveh pramenih. Soteska se tu začne pošteno ožiti in prehodi so čedalje težavnejši. Levemu bregu sledimo še naprej, ko se moramo zaradi skalnega bloka in neprehodljive strmine spustiti k vodi in jo prečiti (gumijasti škornji!). Na drugi strani opazimo skalno polico. Nanjo pridemo okoli skale z desne strani in se na vrhu spustimo pod rob (vrv!), kjer je najlepši pogled na peti slap, višine 15 metrov: voda pribuči najprej v večji tolmun in naredi še manjši padec ter po koritu odteče dalje. V tem delu je soteska najožja, stene pa najprevisnejše. Pot nadaljujemo po desnem bregu, kjer se moramo precej spustiti, da pridemo do šestega slapu, višine 5 metrov. Samo kakih 10 metrov nižje je sedmi, dvostopenjski slap, višine 16 metrov, ki ga nekje na sredi povezuje 2 metra dolgo korito. Do tega slapu se je moč spustiti le s pomočjo vrvi (!). Na tem mestu se je treba zaradi težavnega terena obrniti in "naskočiti" slapove s spodnjega konca. Spodnji slapovi: od table gremo takoj ob mostu v strmino na levi breg potoka, ki ga zapustimo in prečimo vodo (gumijasti škornji!) na nasprotno stran in na majhen plato s klopico iz leskovih palic. Od tu ni več daleč do trinajstega (ali prvega s spodnjega konca) slapu, višine 3 - 4 metre in "širokih ramen". Do naslednjega, dvanajstega (ali drugega s spodnjega konca) slapu, ki je visok 4 metre, pridemo težko po zajedi na levi (z manjšimi akrobacijami in vrvjo!) ali lahko po bregu na desni strani, kjer so lepe naravne stope za eleganten prehod, le vodo je treba poprej prečiti (gumijasti škornji!). No, če smo šli po desni strani, nam tega ni treba storiti še enkrat. Namreč, le tisti, ki gre po zajedi, mora vodo še enkrat prečiti, da pride na levi breg potoka od koder je slap dostopen. Sicer pa je vseeno: do dvostopenjskega, enajstega slapu (ali tretjega s spodnjega konca), skupne višine 5 metrov, je treba ponovno prečiti vodo. Ta slap je po mojem okusu najimenitnejši. Ni niti najvišji, niti najlepši, niti najbolj poln vode. Je pa najbolj pravljičen od vseh. Potok gre iz prve stopnje najprej v levo in pade v majhen tolmun (v ozadju tolmuna je kakor z žlico izdolbljena zajeda), se prelije v desno in pade v ogromem okrogel tolmun, premera 6 metrov. Kakih 15 - 20 metrov dalje je še deseti (ali četrti s spodnjega konca) slap, visok 6 metrov, padajoč v dveh stopnjah. Prečimo na levi breg in z desne strani slapu s stalnim prečenjem bregov najdemo prehod do naslednjega, devetega (ali petega s spodnjega konca), dvostopenjskega slapu (slapišča), skupne višine 7 metrov. Pot nadaljujemo ob levem bregu navzgor in v strmino, čez polico in se, po hudourniški strugi, ob steni spustimo do osmega (ali šestega s spodnjega konca) slapu, višine 6 metrov. Pot nadaljujemo po kamniti strmini na levi strani vse dokler soteska ne postane navpična in nam nadaljni pot prepreči velik in globok tolmun, površine 5x5 metrov.

(Valley of stream Gačnik is one of the most waterfalls-rich valleys in Slovenija. Also it is one of the most wild valleys. On lenght of 4,5 kilometers and altitude of 500 meters there are at least 11 major waterfalls. Access to waterfalls is relatively dificult, because of very steep and wet ground and many rock overhangs so the access must be taken from two diferent directions. Upper waterfalls: at Brdar farm house is a signboard which directs you to Gačnik. At the stream turn right and along left bank to the first waterfall. It's height is 17 meters in three stages. Just 100 meters below the first waterfall there are two more waterfalls. The second one is two staged, 14 meters high waterfall. First stage is supported with timbers so that water won't sweep the gravel. In the upper stage the big rock divides two streams which then falls into a basin and from there once more into the pool. Just below there is the third waterfall. This one is also in two-staged. It's height is 12 meters. To see other waterfalls go back to Brdar farm house and approx. 100 meters back by macadam road to cart-track on the right side of the road and down through the forest. After approx. 10 minutes you'll come to the stream. From there go along the left bank of the stream till you'll come after 5-10 minutes to the three jumpers. Go to the stream below Stržinar's peak and there is a 4 meters high waterfall with two divided streams. Further from there the ravine becomes very narrow. Just before the fifth waterfall cross the stream (rubber boots recommended) and go round the rock wall and then descent to the edge of the rock wall (rope recommended!) from which is the best wiev to the fifth two-staged, 15 meters high waterfall. Go back up and just follow the stream by the right bank. After approx. 100 meters once again descent to the bank (very steep!) and there is the sixth waterfall height of 5 meters. Just approx. 10-20 meters bellow there is the seventh waterfall 16 meters high in two stages. If you want to see this waterfall use rope. From this point go back to the Brdar farm house. To the lower waterfalls go to the end of the ravine down in valley of Trebuščica river. Lower waterfalls: from sign board go across the bridge and left up the slope. Follow the stream as long as you can then cross the stream (rubber boots recommended). From there is not very far to the thirteenth waterfall. It's height is 3-4 meters. Go round the waterfall by left or by right bank (left bank recommended). Short after there is twelfth waterfall height of 4 meters. Go further by left bank and then again cross the stream to approach the eleventh 5 meters high waterfall in two stages. This waterfall is maybe the most colorfull. Not becaouse of it's height, it's beauty or lots of water but because of it's fairy-tale look. Just 15-20 meters higher is the tenth waterfall 3 meters high. Cross the stream to the right bank and pass the waterfall (very slippery!). To approach next, the ninth waterfall, cross the stream several times. This waterfall has height of 7 meters in two stages. Further go by the left bank and then descent towards eighth waterfall. It's height is 6 meters. Cross the stream and go upwards. There is very large pool which not allow us further.)

DOSTOP (Access)

Z magistralne ceste Idrija - Tolmin zavijemo za Dolenjo Trebušo in se po dolini Trebuščice najprej usmerimo za Čepovan, pri razpotju pred mostom pa za Idrijo oziroma Gorenjo Trebušo po dolini Trebuščice. Približno 1 kilometer od odcepa je tabla, ki nas usmeri do spodnjih slapov (parkirišče!). Do zgornjih slapov nadaljujemo po dolini Trebuščice, se pri zaselku Skok (odcep za Vojsko!) usmerimo za Gačnik in nadaljujemo mimo Gorenje Trebuše vse do kmetije Brdar (približno 7 kilometrov od odcepa za Vojsko!).

(From main road Idrija - Tolmin turn left towards Dolenja Trebuša. In Dolenja Trebuša is a crossroad. Turn left to Idrija or Gorenja Trebuša. After approx. 1 kilometer there is a wooden signboard in the left side of the road which directs you to Gačnik. This is for access to the lower waterfalls. To the upper waterfalls go further by the road along the Trebuščica river. At the hamlet Skok turn left to Gačnik through Gorenja Trebuša and after approx. 7 kilometers you'll come to the Brdar farm house where the wooden signboard Gačnik is.)

Gačnikov slap ali prvi slap (Foto: Žare)

Zgornji Brdarjev slap ali drugi slap (Foto: Boris)

Spodnji Brdarjev slap ali tretji slap (Foto: Žare)

Slap pod Stržnikarjevim vrhom ali četrti slap (Foto: Boris)

Peti slap (Foto: Boris)

Šesti slap (Foto: Žare)

Sedmi slap (Foto: Žare)

Tolmun 5*5 (Foto: Boris)

Osmi slap (Foto: Boris)

Deveti slap (Foto: Žare)

Deseti slap (Foto: Žare)

Enajsti slap, v ozadju deseti slap (Foto: Boris)

Dvanajsti slap (Foto:)

Trinajsti slap (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)