Slapova v Klontah

(Waterfalls in Klonte)

OPIS (Description)

Na desnem potoku je 25 metrov visok slap, ki ima izvir v strmem bregu pobočja in se po več stopnjah spusti v nižjeležečo Bačo. Na levem potoku je približno 50 metrov visoko slapišče z izrazitejšim slapom, ki je visok nekako kot njegov desni sosed, se pravi okrog 25 metrov. Slapova sta lepo vidna s ceste, vendar najlepši pogled dobite, če se nekako spustite v korito (pri hidrocentrali) in ju opazujete z nasprotnega brega.

(There are two brooks on the hill at the left bank of Bača in Klonte. Waterfall on the right brook has height of 25 meters and flows in multiple stages and its spring is in the middle of the hill. Waterfall on the left brook is much longer, overall approx. 50 meters and with one significant 25 meters long stage and the spring is on the top of the hill.)

DOSTOP (Access)

V Baški grapi, na cesti Bača pri Modreju - Podbrdo najdemo približno 1,5 kilometra od Koritnice na desni strani tik ob cesti dva slapova na dveh potokoh (v bližini je mala hidroelektrarna).

(From Koritnica, on main road Bača pri Modreju - Podbrdo, go towards Podbrdo and after 1,5 kilometers there are two waterfalls on two brooks at the left bank of the river Bača. Nearby is the hydroelectric station Klonte. Waterfalls can be seen from the road.)

Slap na desnem potoku (Foto: Boris)

Slap na levem potoku (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)