Slap Liščak

(Waterfall Liščak)

OPIS (Description)

Takoj pod mostičem se spustimo v strugo (priporočamo uporabo gumijastih škornjev) in se napotimo proti toku. Najprej je okoli struge sorazmerno dovolj prostora (napis na spominskem obeležju priča, da je bilo tu med NOB dovolj prostora za celo partizansko bolnišnico), potem pa se pobočja ostrmijo in čedalje težje se prebijamo. Hodimo po pravilno oblikovanih koritih iz valovitih apnenčastih skladov in po približno 400 metrih poti pridemo do manjšega, 4 metre visokega slapu. Pot po strugi naprej ni več mogoča. Sumimo pa, da bi bilo v nadaljevanju lahko še kaj slapu podobnega. Več prihodnjič.

(The waterfall height is 4 meters. Also very interesting, is the ravine of the Liščak brook: the water flows over layers of limestone.)

DOSTOP (Access)

V kraju Bača pri Modreju zavijemo z magistralne ceste Idrija - Tolmin v Baško grapo in po 6 kilometrih prispemo v zaselek Kneža, kjer mimo cerkve (izhodišče!) zavijemo na ožjo asfaltirano cesto, ki se vije ob potoku. Asfalt kmalu preide v makadam in po 4 kilometra poti od Kneže smo pri mostiču, nad mostičem pa je v pobočju spominsko obeležje iz NOB, in pod mostičem teče potok Liščak na katerem se nahaja slap.

(At Bača pri Modreju (main road Idrija - Tolmin) turn right towards Baška grapa and after 6 ilometers there is the village Kneža. At the church turn left and through the road which follows the river Kneža. Shortly after road becomes macadam road. After 4 kilometers (from the church) there is the bridge. Just few meters ahead there is the table, which remind us, that there was the partisan's hospital during the second world war. There is the enter into the Liščak brook ravine. Descent into the channel (fishing gumboots recommended) and just follow the brook. After approx. 15 minutes there is the waterfall. We suspect there are maybe more waterfalls above. More next time.)

Slap Liščak (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)