Pekelski slapovi

(Waterfalls in Pekel)

OPIS (Description)

Potok Borovniščica, ki izvira nekje na nadmorski višini 800 metrov, si je utrl pot v ljubljansko kotlino in na razmeroma kratki razdalji (mogoče kak kilometer zračne razdalje!) skozi sotesko Pekla ustvaril niz čudovitih slapov. Na 'uradni' turistični tabli je omenjeno le 5 slapov, mi pa smo jih našteli vsaj 11. Višine slapov: prvi slap 3 metre, drugi prav tako 3 metre, tretji 4 metre (dve stopnji), četrti 16 metrov, peti 18 metrov, šesti 10 metrov, sedmi 3 metre (tri stopnje), osmi 7 do 8 metrov (trije prameni), deveti 25 metrov (pet stopenj, na dveh slikah sta spodnji in zgornji del), deseti 6 metrov (dve stopnji, slapu zaradi težkega dostopa nismo uspeli slikati!) in enajsti slap 25 metrov (več stopenj). Pot priporočamo posebej v vročih dnevih, saj se vseskozi gibljemo ob vodi in v hladu sence. Pot ni posebej naporna, je pa vseeno treba nekajkrat malce popaziti, saj je brveni les zaradi stalne vlažnosti spolzek, nekaj metrov višine pa je treba premagati tudi s pomočjo kovinskih lestev, jeklenic in klinov.

(There are 11 watefalls in gorge Pekel (Inferno). Although in the official sign boards there are just 5 waterfalls (they count just big ones). The heights of waterfalls are: 1st 3 meters, 2nd 3 meters, 3rd 4 meters, 4th 16 meters, 5th 18 meters, 6th 10 meters, 7th 3 meters, 8th 7-8 meters, 9th 25 meters, 10th 6 meters, 11th 25 meters.)

DOSTOP (Access)

V Borovnici pri Ljubljani se usmerimo proti Brezovici. Približno 1 kilometer po izstopu iz Borovnico preči cesto železniški nadvoz in takoj za njim se nahaja križišče, kjer se usmerimo na desno proti Domu v Peklu. Od tam naprej vas vodi do slapov markirana pot, na same slapove pa kažejo leseni smerokazi.

(From main road Ljubljana - Vrhnika turn left toward Borovnica. In Borovnica turn left toward Pekel (road sign). Approx. 1 kilometer from Borovnica after train bridge turn right toward Dom v Peklu. From there just follow well-marked path through the gorge. Some parts of the path are slippery, especialy wooden stairs and iron ladder.)

Prvi slap (Foto: Boris)

Drugi slap (Foto: Žare)

Tretji slap (Foto: Boris)

Četrti slap (Foto: Žare)

Peti slap (Foto: Žare)

Šesti slap (Foto: Boris)

Sedmi slap (Foto: Žare)

Osmi slap (Foto: Žare)

Deveti slap, spodnji del (Foto: Boris)

Deveti slap, zgornji del (Foto: Žare)

Enajsti slap (Foto: Boris)


Prejšnja stran (Previous page)