Slapovi pod Zabrložnico

(Waterfalls under Zabrložnica)

OPIS (Description)

Najprej se vzpnemo ob strugi pritoka Brložnice in višje zgoraj naletimo na slapišče, višine 25 - 30 metrov, sestavljeno iz večih stopenj (na sliki ni viden celotni potek slapišča!). Zapustimo pritok in pot nadaljujemo ob strugi potoka Brložnice. Kmalu je potrebno sestopiti v strugo in iskati prehode kar po njej (ponekod pa uporabiti malce plezanja!). Po opravljenih kakih 40 metrih višinske razlike naletimo na najvišjo, četrto stopnjo slapu pod Zabrložnico, ki meri v višino 50 metrov, voda pada prepadno čez kamenino rdečkaste barve v kar velik tolmun. Višje zgoraj so še tri stopnje istega slapu, višine od 10 - 30 metrov, vendar ne tako slikovite kot ta, ki je na sliki. Dostop do njih izvedemo tako, da se vrnemo po poti, zapustimo strugo in nadaljujemo pot po pobočju na levem bregu potoka.

(There are four waterfalls. The picture shows just lower, but highest waterfall with height of 50 meters. There are three more waterfalls further up with height of 10 to 30 meters. There is also one waterfall in right affluent of the Brložnica stream.)

DOSTOP (Access)

V Logarski dolini najdemo kak kilometer pred koncem doline oziroma pred slapom Rinka prodnato parkirišče na povišanem platoju na levi strani ceste. Od tod gremo najprej čez vodo in sledimo poti, ki jo označujejo nameščene table. Pri tabli s številko 11 prečimo mostič in se takoj usmerimo na levo in navzgor na zaraščeno gozdno pot. Kmalu (mogoče 100 metrov naprej) naletimo na desni pritok Brložnice in nekaj naprej na sam potok Brložnico.

(These waterfalls are located in Logarska valley. Approx. 1 kilometer before waterfall Rinka there is the parking lot at the right side of the road. From there cross the road and then cross the river bed. There is the woden sign-board No. 11. From there go into the forest and cross the wooden bridge. Just after there is path on the left side - go upwards through the forest. Follow the path through the channel. Cross the chanell and follow the channel along the right bank. After approx. 100 meters there is the right affluent of the Brložnica stream. Follow the affluent through the waterfall. To aproach the waterfall under Zabrložnica follow the right bank of the Brložnica stream. Shortly after descend into the channel. Go upwards through the channel and after 40 meters of altitude there is the lower waterfall. Be careful because of wet and slippery rocks. To see upper waterfalls go back to the path and upwards along the left bank of the stream.

Slapišče na pritoku Brložnice (Foto: Boris)

Slap na Brložnici (Foto: Žare)


Prejšnja stran (Previous page)